Osteopathie

Wat is osteopathie ?


Osteopathie is:


” een alternatieve geneeswijze die er vanuit gaat dat verminderde beweeglijkheid van weefsels en structuren in het lichaam een nadelige invloed heeft op de gezondheid”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Volgens Wikipedia


Maar wij spreken liever over een complementaire geneeskunde ofwel aanvullende geneeswijze. Daar wij een aanvulling wensen te zijn op de klassieke geneeskunde.

 

Wat is het verschil tussen een osteopaat, een kinesist en chiropractor ?


Grotendeels behandelen ze dezelfde klachten, het verschil zit hem in de aanpak en behandeling ervan.

 

Kinesitherapie werkt meer lokaal op de pijnregio met verschillende technieken zoals massage, mobilisatie, warmtetherapie, oefentherapie, … . Daarom heel geschikt bij revalidatie en lokale pijnklachten.

Een voorschrift van een arts is hier altijd vereist, wat bij een osteopatisch consult niet hoeft.

 

Chiropraxie vertoont grote gelijkenissen met osteopathie daar ook zij enkel hun handen gebruiken en zoeken naar de oorzaak van de klacht. Maar voor de behandeling van geblokkeerde gewrichten gaan zij zich vnl richten op de werelkolom. Terwijl een osteopaat ook andere gebieden mee gaat behandelen zoals bijvoorbeeld het cranium, de organen,… De manuele technieken, ook wel manipulaties genaamd, die aangewend worden door een chiropractor vereisen meer kracht dan bij een osteopaat. Een osteopaat gebruikt meer zachte technieken zoals mobilisaties, listenings,… . In de volksmond heten chiropractors: “krakers”. Hier is een voorschrift ook overbodig !

 

Osteopathie gaat het volledige bewegingsstelsel gaan onderzoeken en zoekt naar de oorzaak van de klacht. Door te werken op herstellen van bewegingsverliezen kan het lichaam terug vrij gaan bewegen dit zowel mechanisch als circulatoir als energetisch. Zo kan het lichaam terug zelf aan de slag gaan om de pijn te verminderen.

De focus ligt op het lichaam als één geheel en daarom worden spieren, gewrichten, organen, bindweefsel, doorbloeding arterieel, veneus alsook lymfatisch,… verbeterd om een sneller herstel te beogen.

 

Bij osteopathie heb je GEEN doktersvoorschrift nodig. Osteopathie wordt wel door alle mutualtieiten gedeeltelijk terugbetaald. Alle ziekenfondsen voorzien een tussenkomst van 10 euro per consult met een maximum aan consultaties van 5-6x/kalenderjaar (vraag best na). Maar er bestaan ook aanvullende ziekteverzekeringen die osteopathie nog extra terugbetalen. Dit kan je steeds navragen bij je verzekeraar of ziekenfonds. Ook één maand voor en 3 maanden na een bevalling kan men in sommige gevallen genieten van een verhoogde terugbetaling. Ook hier verwijs ik je door naar je verzekeraar om dit na te gaan.

 

Osteopathie, kinesitherapie en chiropraxie kunnen los van elkaar gevolgd worden maar vullen elkaar ook perfect aan !

 

Hoe verloopt een eerste behandeling ?


Een osteopatisch consult begint met een anamnese of vragengesprek. Eerst wil de osteopaat weten wat de klachten zijn, welke problemen er al in het verleden geweest zijn en welke behandelingen of onderzoeken er al reeds doorlopen zijn. Breng dus gerust uw medische verslagen mee.

Daarna wordt er overgegaan tot het onderzoek van het lichaam, bewegingsverliezen worden opgezocht en de stand van het lichaam gecontroleerd. Dit wordt steevast met onze handen gedaan zonder gebruik van apparatuur. Handen voelen beter aan wat er gebeurt.

Vervolgens wordt de behandeling ingezet via manuele technieken en de gevonden oorzaak aangepakt. De behandeltechnieken zijn ook heel verschillend. De ene kan nood hebben aan manipulaties, wanneer bij een ander dan eerder zachte minder invasieve technieken doeltreffender zijn. De manier van behandelen kan steeds besproken worden.

Het aantal nodige behandelingen varieert van persoon tot persoon. Het hangt af van verschillende factoren zoals de duur van de klacht, de levenswijze, de leeftijd, de ernst van het letsel, … en hebben bijgevolg invloed op het herstelproces. Gemiddeld ligt het aantal behandelingen op 3 tot 5 keer.