Algemeen

Orthopedische revalidatie

 

Dit domein bevat zowel de pre- als depostoperatieve revalidatie (vb. heupprothese, knieprothese, voorste kruisbandreconstructie, schouderoperatie,...) alsook de revalidatie na een trauma (vb. breuk, enkelverzwikking, spierscheur, spierverrekking,...)

 

Respiratoire rtevalidatie

 

Dit opmvat alles van ademhalingskinesitherapie. Deze therapie bestaat uit verschillende technieken : tapotage, vibratie, autogene drainage, ademhalingsoefeningen,... Mogelijke indicaties zijn postoperatieve revalidatie, aandoeningen van de luchtwegen zoals bronchitis, astma, COPD,...

 

Cardiale revalidatie

 

Hartrevalidatie wordt vnl. toegepast na een hartoperatie (vb. CABG of overbrugging)

 

Neurologische revalidatie

 

Dit omvat de revalidatie van alles wat te maken heeft met het zenuwstelsel (vb. hersentrombose of hersenbloeding, Parkinson, MS, ALS, verlammingsverschijnselen, evenwichtsstoornissen, duizeligheid,...

 

Geriatrische revalidatie

 

Hier gaan we de geriatrische patiënt stimuleren aan de hand van oefeningen en gangrevalidatie om zo zelfstandig mogelijk te blijven. Dit bestaat uit ADL-activitieten (Activiteiten van het Dagelijks Leven), in en uit bed komen, trappen, stappen,...