Myofasciale therapie / Dry Needling

Myofasciale therapie behandelt pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren. In deze spieren ontwikkelen er zich pijnpunten, Trigger Punten (TP) genoemd, die pijnen veroorzaken met een specifieke lokalisatie en uitstralingszone. Via een goede spierdiagnose kunnen deze oorzakelijke pijnpunten opgespoord en bestreden worden met specifieke behandelingstechnieken. Dit kan met manuele technieken of naaldtechnieken.

 

Opmerkelijk bij de ontwikkeling van Trigger Punten is dat deze zich niet altijd ontwikkelen in de zone waar de pijn wordt beschreven. Meestal is het oorzakelijke pijnpunt te vinden in een spier op afstand van de klacht. Zo kan bvb pijn aan de elleboog veroorzaakt worden door een TP in de grote borstspier, door een overbelasting, of door de ontwikkeling van een TP in een spier op het schouderblad. Zo kunnen we een verklaring vinden in het feit dat sommige pijnsystemen niet reageren op lokale therapie. De oorzaak van de pijn moet gezocht worden op een andere plaats.

 

Vooraleer een behandeling te starten is het best door middel van een algemeen geneeskundig onderzoek uit te sluiten of niet een andere oorzaak dan een slecht functionerende spier de oorzaak is van de pijn. Het is wel zo dat de aanwezigheid van deze pijnpunten niet vast te stellen is op röntgenfoto's of scanner. Wanneer de arts geen specifieke aandoening vindt die de oorzaak kan zijn voor de pijn, of er reeds van alles werd geprobeerd om de pijn te behandelen zonder resultaat is dit een goede uitgangsbasis om te controleren of niet één of meerdere spieren de oorzaak zijn van de pijn.

Met een fijn naaldje worden de triggerpoints aangeprikt. Dit kan je voelen doordat de spier zich lokaal aanspant (= local twitch). Daarna zal de spier ontspannen en kan je vrijwel snel gemakkelijker bewegen.

 

Niet alleen sporters komen in aanmerking voor deze therapie, maar gelijk wie die om welke reden ook een pijnsyndroom heeft uitgelokt door Trigger Punten in spieren. Bijvoorbeeld de werkvrouw die door veelvuldig wringen een tenniselleboog heeft door een overbelasting van een spier in de onderarm, met ontwikkeling van pijnpunten. Of de hernia-patiënt die na zijn rustperiode of revalidatie na een operatie met een blijvende pijn zit die nergens mee verdwijnt. Door de statiekverandering van de wervelkolom kunnen pijnpunten zich gaan ontwikkelen in bepaalde rug- of bilspieren die de oorzaak zijn van de resterende pijn. Of patiënten met regelmatig terugkerende hoofdpijn, enz...


Na de behandeling is het normaal dat de behandelde spieren stijf en/of vermoeiend aanvoelen. Dit is van korte duur.


Na het prikken worden de spieren gestretcht. Het is belangrijk om de spieren zoveel mogelijk warm te houden en voldoende water te drinken.