Oedeemtherapie

Oedeemtherapie bestaat uit windelen, specifieke oefentherapie, huidzorg, lymfetaping en manuele lymfedrainage (volgens Belgrado). Bij verstoringen van het lymfestelsel kunnen deze technieken toegepast worden met als doel de lymfestroom te stimuleren en daardoor de vochtopstapeling zo goed mogelijk te reduceren. Er bestaan verschillende soorten oedeem: lymfoedeem, lipoedeem, veneus oedeem of een combinatie hiervan. Afhankelijk van het soort oedeem en het stadium zullen bepaalde technieken gekozen worden.