Psychomotoriek bij kinderen

Psychomotoriek is een behandelingsvorm waarbij er gewerkt wordt rond de basisvaardigheden in de ontwikkeling van het kind. Het is een therapie voor kinderen met ontwikkeli,ngsstoornissen zoals ADHD, ADD, NLD, ASS (autismespectrumstoornis), DCD, leerstoornissen (lezen, spelling, rekenen), motorische ontwikkelingsachterstand (fijne en grove motoriek),...

 

De basisvaardigheden bestaan uit :

 

- grove motoriek : evenwicht, algemene lichaamscoördinatie, balvaardigheid, oog-handcoördinatie, schouder- en bekkenstabilisatie en lichaaamsbesef

- fijne motoriek : knippen, grijpen, schrijven,...

- perceptuo-motoriek : oriëntatie in tijd en ruimte, structuur, visueel-ruimtelijk (inzicht nodig voor oa. rekenen)

- kracht en tonus van de spieren

- praxie : het uitvoeren van opdrachten