Rug- en nekrevalidatie

Veel mensen hebben rug- en/of nekpijn. Met manuele therapie wordt er voor gezorgd dat de blokkades opgeheven worden en je weer soepel kan bewegen. Daarnaast is het ook belangrijk om het spiercorset rond je rug of nek te gaan versterken. Stabilisatie-oefeningen (core-stability) zijn daarbij belangrijk. Er wordt ook aandacht besteed aan ergonomie. Dit houdt in dat er tips en houdingsoefeningen worden gegeven die zowel op het werk als in het dagdagelijks leven kan toegepast worden om zo je rug of nek wat meer te ontlasten.